Laparoskopi

Laparoskopi karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi ve gereken operasyonun karına kesi yapılmadan gerçekleştirilmesi işlemidir. Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse jinekolojik operasyonların tamamı laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. Dış gebelik ameliyatları, myom ameliyatları ve rahim çıkarma ameliyatları ve hatta kanser ameliyatları .Klasik kesi uygulanan hastalara göre kan kaybı daha az, yara izi yok denecek kadar az, hastanede kalış süresi çok daha kısa ve yara iyileşmesi çok daha hızlı olduğundan birçok ameliyat artık bu teknikle yapılır olmuştur.

Kimler uygun?
Genel durumu ameliyata elverişli olan herkeste laparoskopi yapılabilir. Ağır solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı posizyon kullanıldığından laparoskopi tercih edilmeyebilir. Çok aşırı şişmanlık veya geçirilmiş batın ameliyatları (özellikle mükerrer ise) varlığında laparoskopi yapılması teknik güçlük arz edebilir.

Avantajları nelerdir ?

Laparoskopi ile günümüzde artık açık ameliyatların çoğu yapılabilmektedir. Laparoskopinin avantajları;

1) çoğu zaman ayaktan yapılabilmesi;

2) cilt üzerindeki kesilerin çok daha küçük olması (0.5-1 cm);

3) ameliyat sonrası daha az ağrı hissedilmesi;

4) işe geri dönmenin daha hızlı olmasıdır.

İçeride yapılan operasyonun boyutu açık cerrahi ile aynıdır.