Pap Smear

PAP SMEAR NEDİR ?
(RahimAğzı Knaseri Erken Tanısı)
Rahim ağzı hastalıklarının erken dönemde saptanmasını sağladığı için son derece önemli bir testtir. Cinsel yönden aktif her kadının yılda bir kez yaptırması önerilir. Jinekolojik muayene pozisyonunda rahim ağzından alınan akıntı sıvı bir ortam içine alınarak hücresel inceleme için Patoloji Lab. na gönderilir.(Kliniğimiz smear incelemelerinde Sitonet Laboratuarı ile anlaşmalıdır) Ağrısız bir işlemdir. Rahim ağzı kanserlerinin erken dönemde tanısı sayesinde ileri evre rahim ağzı kanserinden kayıplar giderek azalmaktadır.

Smearde gelen sonuşlar Bethesta Klasifikasyonuna göre değerlendirilmektedir: basitçe : Normal sitoloji, ASCUS, Low Grade SIL, High Grade SİL,AGUS,Adenokanser gibi sonuçlar gelebilir. Sonuca göre Kolposkopik inceleme ve Biopsi gerekebilir.

Smear ile ayrıca mantar, bakteri, HPV enfeksiyonları tanısı da konulmaktadır.

Erken dönemde yakalanan kanserlerde tedavi şansı % 100 olup yaşamı tehdit eden bir artık kalması söz konusu değildir. Rahim ağzı kanserleri belirti verip kanama düzensizliklerine yol açacak kadar ilerledikten sonra tedavi başarısı son derece düşüktür. Bu nedenle test erken teşhiste hayat kurtarıcıdır.