Doğal Yöntemler

TAKVİM YÖNTEMİ

Kadının adet dönemi süresince gebe kalma olasılığının yüksek olduğu günleri belirleyerek  bu günlerde ilişkiden kaçınılmasıyla gebeliğin önlenmesidir.
Bu yöntemin başarısızlık oranı oldukça yüksektir,  %20’lere kadar çıkmaktadır.
Bu yöntem kadının hormonal dengesindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan vücut ısısı artışı, akıntı miktar ve şeklindeki artış, yumurtlama esnasında kadının ağrı duyması, adet düzeni belirli bir süre izlendikten sonra yumurtlama gününün tahmin edilmesi ile spermin dölleme yeteneğini koruma süresi de göz önüne alınarak cinsel ilişkiye ara vermek ya da ek bir korunma yöntemi uygulamak şeklindedir.Yumurtlama anı ayrıca, kadının hergün sabah kalktığında herhangi bir fiziksel aktivitede bulunmadan önce vücut sıcaklığını ölçmesi ya da her gün vajindan gelen akıntının kıvam ve miktarını değerlendirmesiyle de saptanabilir. Hesaplamalar yapılırken daima adetin 1. Günü esas alınmaktadır, kanamanın bittiği günün bir önemi  yoktur.Bir dönemin uzunluğu adet kanamasının ilk gününden bir sonraki adet döneminin ilk gününe kadar olan süredir

1. Adet dönemlerinin uzunluğu en az 8 ay süreyle kaydedilmelidir.
2. En uzun dönemden 11 gün çıkartın
3. En kısa dönemden 18 gün çıkartın
4. Bu dönemlerde ya ilişkide bulunmayın ya da bir korunma yöntemi uygulayın.
. Adet dönemlerinin uzunluğu çok değişkense ya da kişi düzensiz adet görüyorsa bu yöntem uygun değildir ve mutlaka hekim kontrolü gereklidir.

EMZİRME

Anne sütü bebek için en yararlı besindir. Başka hiçbir madde anne sütünün yerini tutamaz. Emziren anneler ile bebekleri arasında daha güçlü bir duygusal bağ oluştuğu ileri sürülmektedir. Bunu yanısıra emzirme zaten kısa bir süre önce doğum yapmış kadını yeni bir gebelikten koruma açısından da oldukça yararlıdır.
Emzirme geçici bir süre yumurtalık fonksiyonlarının durmasına sebep olur, süt yapımı beyinde yumurtlama için gerekli olan hormonların yapımını engeller .Bu sürenin uzunluğu her kadında değişebilmekle birlikte emzirmenin sıklığı ve süresi tarafından belirlenir. Bu olayın mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde doğum yapmadığı halde göğüslerinden süt gelen kadınların bir kısmında da yumurtlama olmamakta, hatta bu kadınlar adet görmemektedirler.Emzirirken adet görülmeyen dönemlerde koruyuculuk %88 ile % 98 arasında değişir. Ek gıdalara geçildiği ya da emzirme azaldığı zaman doğal olarak koruyuculuk da azalır. Doğumdan sonra adet görülmeyen ve yumurtlamanın olmadığı dönem 24 aya kadar uzayabilse de genelde kadınlarda doğumdan sonra 1-2 ay içerisinde yumurtlama başlar. Bu nedenle emzirmeyenlerde veya yeterli sıklıkta ve düzende emzirmeyenlerde hemen doğumdan sonraki 6. haftanın sonunda, uygun şekilde emzirenlerde ise 3. ayın sonunda ek bir korunma yöntemine başlamak gerekir.

GERİ ÇEKME YÖNTEMİ

Geri çekme yani coitus interruptus dünyada en yaygın kullanılan doğum kontrol yöntemidir
Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki ilk tercih edilen yöntemdir.
Ancak ne yazık ki  bu yöntem tüm doğum kontrol yöntemleri arasında en başarısız olanıdır. Başarısızlığın en önemli nedeni orgazm ve ejekülasyon anında geri çekmenin çoğu zaman zor olması, ejekülasyondan önce gelen sıvı içinde sperm bulunması ve ejekülatın vajina dışına bulaşması durumunda nadiren de olsa spermlerin vajina içine girip ilerleyerek döllenmeyi gerçekleştirmeleridir.
Geri çekme ancak çok nadir olarak cinsel ilişkide bulunan çiftlerde ya da çocuk isteyip istemediklerine karar verememiş, olursa olur düşüncesinde olan çiftler için uygundur